Innhold

Fire borerigger skal redusere NOx-utslipp med 760 tonn

Songa Enabler

Riggen Songa Enabler har fått støtte fra NOx-fondet. Foto: Songa Offshore Management AS

Songa Offshore Management AS har fått tilsagn om støtte på 76 millioner kroner av Næringslivets NOx-fond. Pengene skal brukes til å redusere årlige utslipp av over 760 tonn NOx og 45.000 tonn CO2 på Songa sine fire Kategori D borerigger.

Den totale investeringskostnaden er på 107 millioner kroner. Kostnader utover tilsagnet ifra NOx-fondet dekkes av Statoil som operatør.

Songa Offshore har bygget riggene Songa Equinox, Songa Enabler, Songa Endurance og Songa Encourage som er på langtids-leiekontrakter med Statoil. De spesialdesignede Kategori D-riggene skal kunne operere på dyp mellom 100 og 500 meter og bore brønner ned til 8.500 meter, og er tilpasset Statoil sine bore- og brønnoperasjoner på norsk sokkel.

Statoil og Songa har i felleskap tatt initiativ til å redusere utslippene fra riggene gjennom å hente ut restvarme fra eksosen på hovedmotorene. Denne restvarmen skal brukes til å varme opp luft i ventilasjonssystemet i stedet for elektrisitet som benyttes i dag. Dette vil redusere energibehovet, og gi reduksjon i NOx- og CO-utslipp.

Store besparelser i forbruk av fossile energikilder gir også reduserte klimagassutslipp. Reduserte utslipp av CO2 estimeres til over 11.250 tonn årlig per rigg og kan sammenlignes med utslipp fra 5.000 biler med et gjennomsnittlig årlig dieselforbruk og kjøreavstand.