Innhold

Forpliktelsene om NOx-utslipp er oppfylt

Nyhet, Energi, klima og miljø, NOx-fondet

Publisert

Næringsorganisasjonenes virksomheter og NOx-fondet har oppfylt forpliktelsene om NOx-utslipp for 2018 og 2019.

NOx-fondet mottok brev fra Miljødirektoratet 30. april om at av mengden utslipp av nitrogenoksider (NOx) som omfattes av miljøavtalen mellom Klima- og miljødepartementet og næringsorganisasjonene om reduksjon av NOx-utslippene er oppfylt. Dette gjelder avtalens utslippsforpliktelse for årene 2018 og 2019, der utslippene skal holdes under et utslippstak på 202 510 tonn. Klima- og miljødepartementet har ved brev datert 29. mai bekreftet at de ikke har merknader til direktoratets resultater.

NOx-fondet benytter anledningen å takke virksomhetene som stadig gjennomfører utslippsreduserende tiltak og som dermed gjør det mulig å nå NOx-avtalens målsetninger.