Ingen endring i innbetalingssatser i 2022

NOx-fondet

Publisert

NOx-fondet endrer ikke innbetalingssatsene i 2022 ift. 2021.

Innbetalingssatser

NOx-fondet har besluttet at satsene for innbetaling til NOx-fondet i 2022 blir som i 2021. Det vil si 16,50 kr/kg NOx for utslipp knyttet til olje og gassutvinning (faste installasjoner på sokkelen og rigg) og 10,50 kr/kg NOx for øvrig virksomhet (fiskefartøy, skipsfart, landbasert industri, luftfart, fjernvarme osv.).

Til sammenligning så er det foreslått i Statsbudsjettet å prisjustere den fiskale avgiftssatsen for 2022. For 2021 er avgiftssatsen 23,48 kroner per kg NOx. For 2022 er det foreslått en økning til 23,79 kroner per kg NOx.