Innhold

Enighet om elektrifisering av feltene knyttet til Utsirahøyden

Nyhet, Energi, klima og miljø, NOx-fondet

Publisert

Delelektrifisering av Sleipner

Foto av Sleipner: Kjetil Alsvik.

Sleipner skal få kraft fra land når områdeløsningen står klar i 2022. I tillegg til feltene som fra før var avtalt elektrifisert, vil Sleipner del-elektrifiseres. NOx-fondet har bevilget støtte til dette med 430 millioner kroner.

Det er nå enigheten blant lisenspartnerne at Sleipner feltsenter, sammen med Gudrun-plattformen og andre tilknyttede felt, vil kunne forsynes med kraft fra land for å dekke deler av sitt kraftbehov. Det betyr at hele ti felt på Utsira-høyden i Nordsjøen nå vil få kraft fra land. Endringene som skal gjøres på Sleipner er støttet av NOx-fondet med ca. 430 millioner kroner og vil redusere over 1 000 tonn NOx per år.

Daglig leder i NOx-fondet, Tommy Johnsen, sier det er veldig positivt at Sleipner-prosjektet er nærmere realisering og at elektrifiseringen samlet sett gir kraftige kutt i nasjonale klimagassutslipp.

Han påpeker imidlertid at NOx-fondets primære grunnlag for støtte er de store NOx-reduksjonene som elektrifiseringen også gir. Det er behov for betydelige NOx-reduksjoner i Norge de nærmeste årene dersom NOx-utslippsnivået skal holdes under det utslippstaket næringslivet har avtalt å holde seg under i NOx-avtalen med norske myndigheter. Dette er igjen en viktig bidragsyter til at Norge som nasjon kan overholde sine egne og internasjonale forpliktelser om både NOx- og CO2-utslipp.

Den samlede NOx-reduksjonen som følge av elektrifiseringen av Sleipner og de andre feltene (utenom Johan Sverdrup) er av NOx-fondet estimert til 1500-2000 tonn årlig.

Du kan lese mer om prosjektet på hjemmesiden til Equinor.