Innhold

Enighet om elektrifisering av feltene knyttet til Utsirahøyden

Nyhet, Energi, klima og miljø, NOx-fondet

Publisert

Delelektrifisering av Sleipner

Foto av Sleipner: Kjetil Alsvik.

Sleipner skal få kraft fra land når områdeløsningen står klar i 2022. I tillegg til feltene som fra før var avtalt elektrifisert, vil Sleipner del-elektrifiseres. NOx-fondet har bevilget støtte til dette med 430 millioner kroner.

Det er nå enigheten blant lisenspartnerne at Sleipner feltsenter, sammen med Gudrun-plattformen og andre tilknyttede felt, vil kunne forsynes med kraft fra land for å dekke deler av sitt kraftbehov. Det betyr at hele ti felt på Utsira-høyden i Nordsjøen nå vil få kraft fra land. Endringene som skal gjøres på Sleipner er støttet av NOx-fondet med ca. 430 millioner kroner og vil redusere over 1 000 tonn NOx per år.

Daglig leder i NOx-fondet, Tommy Johnsen, sier det er veldig positivt at Sleipner-prosjektet er nærmere realisering og at elektrifiseringen samlet sett gir kraftige kutt i nasjonale klimagassutslipp.

Han påpeker imidlertid at NOx-fondets primære grunnlag for støtte er de store NOx-reduksjonene som elektrifiseringen også gir. Det er behov for betydelige NOx-reduksjoner i Norge de nærmeste årene dersom NOx-utslippsnivået skal holdes under det utslippstaket næringslivet har avtalt å holde seg under i NOx-avtalen med norske myndigheter. Dette er igjen en viktig bidragsyter til at Norge som nasjon kan overholde sine egne og internasjonale forpliktelser om både NOx- og CO2-utslipp.

Den samlede NOx-reduksjonen som følge av elektrifiseringen av Sleipner og de andre feltene (utenom Johan Sverdrup) er av NOx-fondet estimert til 1500-2000 tonn årlig.

Du kan lese mer om prosjektet på hjemmesiden til Equinor.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: