Innhold

  • NHO
  • NOx-fondet
  • Nyheter
  • NOx-fondet gir betydelig tilsagn om støtte til elektrifisering av Troll C og Sleipner

NOx-fondet gir betydelig tilsagn om støtte til elektrifisering av Troll C og Sleipner

Nyhet, Energi, klima og miljø, NOx-fondet

Publisert

#005

Troll C til venstre, foto: Øyvind Hagen og Sleipnerfeltet til høyre, foto: Harald Pettersen

Equinor har fått tilsagn om investeringsstøtte til nesten 1,15 milliarder kroner for at Troll C og Sleipner skal kunne koble seg til elektrisk kraft fra land. Tiltakene skal til sammen redusere ca. 2 500 tonn NOx og ca. 500 000 tonn CO₂ i året.

Troll C
Støttebeløpet er fordelt på to tilsagn. Det ene tiltaket går ut på å redusere utslipp til luft fra produksjonsplattformen Troll C ved å erstatte kraft fra gassturbiner med elektrisk kraft fra Kollsnes. Prosjektet på Troll C er delt inn i tre faser. Den første fasen skal gjennomføres i 2021 og da skal driften av gassturbiner erstattes av hovedkraftgeneratorene fra land. Den andre fasen skal gjennomføres i 2022. Da skal gassturbin 1 erstattes for drift av gasskompressor med elektrisk drift. Den siste fasen starter i 2023 og da skal det andre gasstoget med elektriske motorer erstattes. Tilsagnet er på ca. 714,5 millioner kroner og ca. 1 400 tonn NOx skal reduseres årlig.


Sleipner
Det andre tiltaket er på Sleipner og innebærer en delelektrifisering koblet til områdeløsningen for Utsirahøyden. Tilsagnet er på ca. 430 millioner kroner og over 1 000 tonn NOx skal reduseres årlig.

Daglig leder i NOx-fondet, Tommy Johnsen understreker betydeligheten av disse tilsagnene. Slike store utslippsreduksjoner er essensielle for at NOx-fondet og næringsorganisasjonene skal klare å sikre nødvendige utslippsreduksjoner i tråd med NOx-avtalen. Det er vår ambisjon om å støtte store, sikre og langsiktige kutt i utslippene. Dette må kombineres med mindre raske og kortsiktige tiltak. Det er selvfølgelig også flott at tiltakene bidrar til vesentlige reduksjoner i nasjonale klimagassutslipp.