Innhold

NOx-fondet gir tilsagn om støtte til vindpark på feltene Snorre og Gullfaks

Nyhet, Energi, klima og miljø, NOx-fondet

Publisert

Illustrasjon av Hywind Tampen-prosjektet

Illustrasjon av Hywind Tampen-prosjektet. Foto Equinor.

Næringslivets NOx-fond har gitt tilsagn om investeringsstøtte til Equinor ASA til del-elektrifisering med vindkraft på Gullfaks- og Snorre-feltene med 566 millioner kroner.

Kraft generert fra gassturbiner på Gullfaks A, B og C og Snorre A og B skal suppleres med strøm fra 11 vindturbiner via sjøkabel. Tiltaket er forventet å vare ut feltenes levetid i år 2040, med potensiale for ytterligere 8 år. Disse blir de første plattformene i verden som forsynes med kraft fra flytende havvindturbiner.

NOx-reduksjonen er estimert til over 1.000 tonn i året og CO2 reduksjonen på over 200.000 tonn.

- Hywind er et spennende prosjekt som vil bidra til store utslippsreduksjoner, teknologi- og næringsutvikling sier daglig leder Tommy Johnsen i Næringslivets NOx-fond. Varige utslippsreduksjoner vil være viktige for å innfri næringslivets forpliktelser iht. NOx-avtalen 2018-2025, og vi håper virkelig prosjektet blir besluttet gjennomført og at vår støtte er med på å realisere dette, fortsetter Johnsen.

Les mer på hjemmesiden til Equinor ASA