Innhold

NOx-fondet søker rådgiver/markedsansvarlig

Energi, klima og miljø, NOx-fondet

Publisert

Har du lyst til å bli vår nye kollega? NOx-fondet øker bemanningen og søker en rådgiver med markedsansvar.

NOx-fondet øker bemanningen og søker en teknisk orientert person som skal ha nær kontakt med tilsluttede virksomheter, søkere, deres leverandører og NOx-fondets øvrige interessenter. Hensikten er å fange opp utslippsreduserende prosjekter og yte bistand om økonomisk tilskudd fra fondet. Å promotere NOx-fondet, erverve kunnskap om markedet for utslippsreduserende teknologier, og etablere gode relasjoner er sentrale oppgaver. Målet er å identifisere, utvikle og realisere utslippsreduserende prosjekter ute hos virksomhetene. Stillingen har et bredt nedslagsfelt i næringslivet i Norge der olje og gass-utvinning, skipsfart og landbasert industri er de mest sentrale.

Du vil være selskapenes primære kontaktpunkt i NOx-fondet når det gjelder utslippsreduserende tiltak og ha ansvar for den markedsrettede aktiviteten. Posisjonen gir deg muligheten til å jobbe tett på det grønne skiftet i Norge. Gjennom innhentet kunnskap om markedet, teknologier og barrierer for gjennomføring vil stillingen også kunne ha stor påvirkning i utviklingen av NOx-fondets insentiver for reduserte utslipp.  

 

Søknadsfrist: 09.05.2021

Jobbtype: Heltid på Majorstua i Oslo

Vi ser fremt til å jobbe med deg!

Les mer og søk på stillingen her.