Innhold

NOx-fondet stanser støtte til landstrøm og energilagring på skip

Nyhet, Energi, klima og miljø, NOx-fondet

Publisert

Årsaken til innstramningen er at Enova har etablert støtteprogrammer rettet spesifikt mot denne typen tiltak i skipsfarten.

NOx-fondet stanser støtte til landstrøm og energilagring på skip. For landstrøm gjelder dette for alle nye søknader. For energilagring (batterisystemer) har stans i støtte allerede vært praktisert en stund. Årsaken er at Enova nå har etablert en egen ordning for disse utslippsreduserende tiltakene, og NOx-fondet opplever at dette i de fleste tilfeller er dekkende. 

Hvis virksomheter kan dokumentere avslag på søknad fra Enova, vil NOx-fondet kunne vurdere støtte.
Støtte vil også kunne vurderes ved spesielle utviklingsprosjekter eller store elektrifiseringsprosjekter som kan trenge støtte fra flere støtteordninger, forutsatt at støtten fra ulike støtteordninger ikke påvirker hverandre.

NOx-fondet sin støtte til landstrøm og energilagring på skip vil bli vurdert gjeninnført hvis Enovas støtteprogram rettet mot disse tiltakene avvikles.

 

Støttebetingelser 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: