Innhold

NOx-utslippene redusert med 4,5 prosent i 2017

#005

NOx-utslipp i Norge ble redusert med 4,5 prosent fra 2016 til 2017

Utslippene av nitrogenoksid (NOx) i Norge ble redusert med 4,5 prosent fra 2016 til 2017, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

SSB presenterer foreløpige tall for utslipp av nitrogenoksid (NOx), svoveldioksid (SO2) , ammoniakk (NH3), flyktige organiske forbindelser (NMVOC) og karbonmonoksid (CO i 2017. 

Her kan du lese mer om statestikken og laste ned tabeller.