Innhold

Ny runde med tildeling av støtte fra NOx-fondet

Nyhet, Energi, klima og miljø, NOx-fondet

Publisert

NOx-fondet har nylig gitt tilsagn om støtte på til sammen 308 millioner kroner til 31 utslippsreduserende tiltak. Tiltakene er estimert å gi en årlig NOx-reduksjon på 1 416 tonn.

NOx-fondet har for tiden stor pågang av søknader og tiltak med tidlig gjennomføring ligger høyt på prioriteringslisten. Ikke alle søknader som kvalifiserer til støtte har fått tildelt støtte. De som ikke har nådd opp i prioriteringen i denne omgang går til ny behandling i løpet av august 2019.  

 

Type tiltak som har fått innvilget støtte:

Tiltak

Antall

Anslått NOx-reduksjon (tonn)

Innstilt støtte (kr)

SCR og batterihybridisering i kombinasjon

5

591,23

125 986 000

SCR og motorbytte i kombinasjon

5

190,34

  76 136 000

SCR

8

359,07

  34 965 000

Batteri (hybridisering og helelektrisk)

4

  37,96

  14 829 000

Motorombygging

1

    6,87

       897 000

Energieffektivisering

5

216,48

  51 859 000

Elektrifisering

1

    8,13

    2 000 000

Landstrøm på skip

2

    5,82

    1 456 000

 

 Du finner en fullstendig oversikt her

 

 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: