Ny søknadsportal

NOx-fondet

Publisert

Søknader om støtte til NOx-reduserende tiltak skal sendes inn via vår nye søknadsportal.

NOx-fondet har utarbeidet en digital løsning for å sende inn søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak. Formålet med løsningen er å forenkle søknadsprosessen for både søker og NOx-fondet. Vi ønsker at alle tar i bruk den nye løsningen ved innsendelse av søknad om støtte til tiltak, men for søkere som har startet å fylle ut vårt gamle søknadsskjema i Word-format kan dette sendes inn ut året. Fra 1.1.2021 må ny søknadsportal benyttes.

For våre andre støtteprogrammer skal søknad sendes inn på samme måte som tidligere (flåtefornying, urea, måling, service på SCR-anlegg). Det er ambisjon om gradvis å inkludere disse i den nye løsningen.

Søk støtte 

Ved behov for bistand, kontakt NOx-fondet og vi vil hjelpe deg.