Innhold

Ny tildeling av støtte fra NOx-fondet august 2019

Nyhet, Energi, klima og miljø, NOx-fondet

Publisert

NOx-fondet har nylig gitt tilsagn om støtte på til sammen 321 millioner kroner til 49 tiltak. Tiltakene er estimert å gi en årlig NOx-reduksjon på 1 779 tonn.

63 søknader ble behandlet på styremøtet i NOx-fondet 27. august.  49 søknader fikk tilsagn og 5 søknader fikk delvis tilsagn. I tillegg gikk 12 søknader til utsatt behandling og 2 fikk avslag. 

 

Tabellene under viser hvordan støttebeløp fordeler seg på ulike typer tiltak og næringer.

Tiltak

Antall søknader

Anslått NOx-reduksjon (tonn)

Innstilt støtte (kr)

SCR og energioptimalisering

3

105,1

31 357 000

SCR og batterihybridisering i kombinasjon

2

198,1

29 273 000

SCR og motorbytte i kombinasjon

9

79,3

29 435 000

SCR

16

649,5

44 430 000

Batteri (hybridisering og helelektrisk)

2

173,2

69 292 000

Prosessoptimalisering

1

 69,8

25 900 000

Energieffektivisering

6

154,4

30 340 000

LNG

2

327,8

56 368 000

Landstrøm

8

24,4

4 293 000

Næring

     

Olje og gass

8

435

107 132 000

Skipsfart

28

766,7

116 542 000

Fiske og fangst

11

427,3

53 623 000

Industri

2

149,8

43 400 000

 

Fullstendig oversikt over de enkelte tilsagnene er oppdatert på hjemmesiden vår

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: