Innhold

Ny tildeling av støtte fra NOx-fondet august 2019

Nyhet, Energi, klima og miljø, NOx-fondet

Publisert

NOx-fondet har nylig gitt tilsagn om støtte på til sammen 321 millioner kroner til 49 tiltak. Tiltakene er estimert å gi en årlig NOx-reduksjon på 1 779 tonn.

63 søknader ble behandlet på styremøtet i NOx-fondet 27. august.  49 søknader fikk tilsagn og 5 søknader fikk delvis tilsagn. I tillegg gikk 12 søknader til utsatt behandling og 2 fikk avslag. 

 

Tabellene under viser hvordan støttebeløp fordeler seg på ulike typer tiltak og næringer.

Tiltak

Antall søknader

Anslått NOx-reduksjon (tonn)

Innstilt støtte (kr)

SCR og energioptimalisering

3

105,1

31 357 000

SCR og batterihybridisering i kombinasjon

2

198,1

29 273 000

SCR og motorbytte i kombinasjon

9

79,3

29 435 000

SCR

16

649,5

44 430 000

Batteri (hybridisering og helelektrisk)

2

173,2

69 292 000

Prosessoptimalisering

1

 69,8

25 900 000

Energieffektivisering

6

154,4

30 340 000

LNG

2

327,8

56 368 000

Landstrøm

8

24,4

4 293 000

Næring

     

Olje og gass

8

435

107 132 000

Skipsfart

28

766,7

116 542 000

Fiske og fangst

11

427,3

53 623 000

Industri

2

149,8

43 400 000

 

Fullstendig oversikt over de enkelte tilsagnene er oppdatert på hjemmesiden vår