Innhold

Ny tildeling av støtte fra NOx-fondet februar 2020

Nyhet, Energi, klima og miljø, NOx-fondet

Publisert

På NOx-fondets styremøte 18. februar ble det gitt tilsagn om støtte med 333,4 millioner kroner til 20 tiltak. Tiltakene er estimert å gi en årlig NOx-reduksjon på over 2 000 tonn.

29 søknader ble behandlet på styremøtet i NOx-fondet 18. februar. I tillegg til de 20 tilsagnene, gikk 3 søknader til utsatt behandling og 6 fikk avslag.  

Tabellene under viser hvordan støttebeløpene fordeler seg på ulike typer tiltak og næringer.

Tiltak Antall søknader Anslått årlig NOx-reduksjon (tonn) Innstilt støtte (kr)
Batteri 1 2 878 000
Batteri + SCR 1 238 41 488 000
Elektrifisering 1 1 387 200 000 000
Energioptimalisering 2 136 35 651 000
Landstrøm 8 19 3 870 000
LNG-omlegging 2 93 36 123 000
Motorutskiftning + SCR 2 50 7 959 000
SCR 4 166 7 480 000
Næring Antall søknader Anslått årlig NOx-reduksjon (tonn) Innstilt støtte (kr)
Olje og gass 3 1 659 245 898 000
Skipsfart 14 180 52 056 000
Fiske 2 150 4 254 000
Industri 1 101 31 241 000

Tildeling av støtte

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: