Innhold

Ny tildeling av støtte fra NOx-fondet mai 2020

Nyhet, Energi, klima og miljø, NOx-fondet

Publisert

På NOx-fondets styremøte 6. mai ble det gitt tilsagn om støtte med over 231 millioner kroner til 15 tiltak. Tiltakene er estimert å gi en årlig NOx-reduksjon på over 974 tonn.

21 søknader ble behandlet. I tillegg til de 15 tilsagnene som fikk støtte, fikk 6 søknader avslag.  Det var ingen søknader som ble utsatt.


Tabellene under viser hvordan støttebeløpene fordeler seg på ulike typer tiltak og næringer.

Tiltak

Antall søknader

Anslått årlig NOx-reduksjon (tonn)

Innstilt støtte (kr)

SCR

5

276

            19 153 000

Batteri + SCR

1

179

            35 738 000

Motorutskiftning + SCR

1

  76

            15 273 000

LNG-omlegging

4

155

            62 147 000

Energioptimalisering

3

  46

              9 155 000

Elektrifisering

1

242

            90 000 000

 

Næring

Antall søknader

Anslått årlig NOx-reduksjon (tonn)

Innstilt støtte (kr)

Olje og gass

4

465

134 652 000

Skipsfart

7

242

  67 976 000

Fiske

3

217

  18 133 000

Landbasert Industri

1

  50

  10 705 000

Se full oversikt her

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: