Innhold

Ny tildeling av støtte fra NOx-fondet november 2019

Nyhet, Energi, klima og miljø, NOx-fondet

Publisert

NOx-fondet har nylig gitt tilsagn om støtte med 278 millioner kroner til 25 tiltak. Tiltakene er estimert å gi en årlig NOx-reduksjon på 1 658 tonn.

43 søknader ble behandlet på styremøtet i NOx-fondet 19. november. I tillegg til de 25 tilsagnene, gikk 9 søknader til utsatt behandling og 9 fikk avslag.   

Tabellene under viser hvordan støttebeløpene fordeler seg på ulike typer tiltak og næringer.

Tiltak

Antall søknader

Anslått årlig NOx-reduksjon (tonn)

Innstilt støtte (kr)

Energilagringssystem (delvis i kombinasjon med SCR)

2

437

50 000 000

SCR

10

258

41 712 000

Energieffektivisering

3

177

32 601 000

Optimalisering av prosesser i landbasert industri

1

4

1 344 000

LNG på skip

4

763

148 980 000

Landstrømtilpasning på skip

5

17

3 524 000

Næring

Antall søknader

Anslått årlig NOx-reduksjon (tonn)

Innstilt støtte (kr)

Olje og gass

5

615

82 601 000

Skipsfart

17

975

183 233 000

Fiske og fangst

2

63

10 983 000

Landbasert industri

1

4

1 344 000

Oversikt over de enkelte tilsagnene finner du her

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: