Innhold

Ny tildeling av støtte fra NOx-fondet november 2019

Nyhet, Energi, klima og miljø, NOx-fondet

Publisert

NOx-fondet har nylig gitt tilsagn om støtte med 278 millioner kroner til 25 tiltak. Tiltakene er estimert å gi en årlig NOx-reduksjon på 1 658 tonn.

43 søknader ble behandlet på styremøtet i NOx-fondet 19. november. I tillegg til de 25 tilsagnene, gikk 9 søknader til utsatt behandling og 9 fikk avslag.   

Tabellene under viser hvordan støttebeløpene fordeler seg på ulike typer tiltak og næringer.

Tiltak

Antall søknader

Anslått årlig NOx-reduksjon (tonn)

Innstilt støtte (kr)

Energilagringssystem (delvis i kombinasjon med SCR)

2

437

50 000 000

SCR

10

258

41 712 000

Energieffektivisering

3

177

32 601 000

Optimalisering av prosesser i landbasert industri

1

4

1 344 000

LNG på skip

4

763

148 980 000

Landstrømtilpasning på skip

5

17

3 524 000

Næring

Antall søknader

Anslått årlig NOx-reduksjon (tonn)

Innstilt støtte (kr)

Olje og gass

5

615

82 601 000

Skipsfart

17

975

183 233 000

Fiske og fangst

2

63

10 983 000

Landbasert industri

1

4

1 344 000

Oversikt over de enkelte tilsagnene finner du her