Nye innbetalingssatser fra 2020

Nyhet, Energi, klima og miljø, NOx-fondet

Publisert

Styret i NOx-fondet har besluttet å øke høy og lav innbetalingssats til henholdsvis 16,50 og 10,50 kr per kg NOx-utslipp. Endringen gjelder for utslipp fra og med 1. januar 2020.

Til sammenligning har myndighetene foreslått i statsbudsjettet for 2020 at den fiskale NOx-avgiften blir 22,69 kr/kg i 2020.

NOx-fondet har tidligere signalisert at innbetalingssatsene til fondet vil øke fra 2019 til 2020.  For høy sats, som gjelder for olje- og gassvirksomhet på sokkelen, er økningen fra 14,50 kr/kg til 16,50 kr/kg. Lav sats, som gjelder for all annen NOx-avgiftspliktig aktivitet (skipsfart, fiske, industri, luftfart, jernbane), økes fra 8,50 kr/kg til 10,50 kr/kg. 

Økningen er begrunnet med behov for økte inntekter for å finansiere nye NOx-tiltak som kan sikre at utslippstakene i NOx-avtalen blir overholdt ut 2025.

Videre økning i innbetalingssatsene etter 2020 kan forekomme. Dette er avhengig av den reelle utslippsutviklingen fremover, i hvilken grad tiltak faktisk blir gjennomført og i hvilken grad de gir forventet virkning.

Endring i innbetalingssatsene til NOx-fondet blir vurdert årlig. NOx-fondets innbetalingssatser kan ikke overstige den fiskale avgiften.