Innhold

Nye innbetalingssatser i 2018

Røyk

Nye innbetalingssatser i 2018

NOx-fondet øker innbetalingssatsene fra 1.1.2018. Høy sats økes fra 11 til 12 kr/kg NOx-utslipp og lav sats økes fra 4 til 6 kr/kg NOx-utslipp.

NOx-fondets innbetalingssatser har vært uendret siden 2008. Forpliktelsene i ny NOx-avtale (2018-2025) gjør det nødvendig at satsene økes for å klare forpliktelsene. NOx-fondet fortsetter med to ulike innbetalingssatser for avgiftspliktige utslipp, høy og lav. Høy sats gjelder for olje- og gassvirksomhet på sokkelen. Lav sats gjelder for all annen aktivitet (industri, luftfart, jernbane, skipsfart, fiske og fangst).

For 2018 fastsettes høy innbetalingssats til 12 kr/kg NOx og lav innbetalingssats til 6 kr/kg NOx. Det tas sikte på at besluttede innbetalingssatser for 2018 holdes fast gjennom hele året.

I løpet av årene 2019-2025 må tilsluttede virksomheter påregne at satsene økes til omlag 15 og 10 kroner for henholdsvis høy og lav innbetalingssats for å sikre oppfyllelse av forpliktelsene i NOx-avtalen.

Til sammenligning er avgiftssatsen for NOx-avgift til staten i 2018 på 21,94 kr/kg NOx. Satsen har økt årlig fra 15 kr/kg NOx i 2008.