Innhold

Nytt rundskriv om NOx fra Skatteetaten

#005

Nytt rundskriv om NOx fra Skatteetaten

Skatteetaten har kommet med et nytt rundskriv om avgift på utslipp av NOx for 2018.

Avgiftsrundskrivet om NOx for 2018 omtaler blant annet avgiftsfritaket i forbindelse med den nye NOx-avtalen, samt statlig avgift for 2018 som er 21,94 kr per kilo NOx-utslipp. For fastsettelse av sjablongfaktor refereres det til særavgiftforskriften (Kap. 3-19. Avgift på utslipp av NOx).

Les mer:
Avgiftsrundskrivet om NOx 2018

Særavgiftforskriften