Innhold

Om NOx-fondet i statsbudsjettet for 2019

Nyhet, Energi, klima og miljø, NOx-fondet

Publisert

NOx-fondet har oppfylt alle reduksjonsforpliktelser i Miljøavtalene 2008-2017. Det er et forslag om at den statlige avgiften på NOx øker fra 21,94 til 22,27.

NOx-avgiften og Miljøavtalen mellom Klima- og miljødepartementet og næringsorganisasjonene har vært et viktig virkemiddel for å redusere NOx-utslippene, skriver Klima- og miljødepartementet i det nye stadbudsjettet. "Miljødirektoratet har stadfest at næringslivsorganisasjonane har oppfylt sine forpliktingar om å redusere utsleppa for åra 2008–2017, slik desse er sett i avtala. Vilkåret for avgiftsfritak for desse åra er dermed oppfylt". 

I det nye statsbudsjettet for 2019 foreslås det en økning av særavgiften om NOx fra 21,94 til 22,27 per kg NOx.