Innhold

Oppdatert veiledning til søknader om støtte

Oppdatert veiledning

Oppdatert veiledning

NOx-fondet har oppdatert veiledning til søknader til NOx-reduserende tiltak innenfor NOx-avtalen 2018-2025.

Detaljer i søknadskriterier, støttesatser med mer er endret fra tidligere.

Veilederen vil oppdateres jevnlig ettersom nye forhold kommer til.

Oppdatert veiledning finner du her