Innhold

Revidert støtteprogram til flåtefornyelse

Nyhet, NOx-fondet

Publisert

NOx-fondet lanserte 10. august et støtteprogram for flåtefornyelse i skipsfarten med investeringsstøtte til nybygg som erstatter eldre skip med avgiftspliktige utslipp. Støttebeløp og utslippsnivå er endret siden lanseringen.

Formålet med støtteprogrammet er å bidra til at eldre skip, som ellers ville ha fortsatt med høye avgiftspliktige NOx-utslipp, erstattes av nye skip med lave NOx-utslipp (tier III eller bedre).
Støtten gis som en fast sum. Omfanget på støtte er på minst 5 mill. kr per nybygg, gitt at utgående fartøy vurderes til å ha et NOx-avgiftspliktig referanseutslipp på minst 15 tonn. Høyere støtte, inntil 50 mill. kr, kan vurderes avhengig av hvor stor utslippsreduksjon fornyelsen representerer. Høyere støtte enn 10 mill. vil imidlertid kun vurderes i tilfeller med spesielt høy og sikker NOx-reduksjon. Støtteutmålingen vurderes etter omfang på NOx-utslipp fra utgående fartøy, estimert NOx-reduksjon som følge av utskiftningen og grad av sikkerhet for anslagene. Støtten kan ikke overstige 10 % av nybyggprisen.

Søknadsfrist: 31.12.2021
Frist for inngått nybyggingskontrakt: 31.12.2022
Frist for ferdigstilling av nybygg: 31.12.2023

Søknader blir behandlet fortløpende på styremøter, men det vil kun være et begrenset antall søknader som vil kunne få støttetilsagn per tildelingsrunde.
NOx-fondet anbefaler at søker leser søknadsveilederen godt før innsending av søknad.

Søknadsveileder
Søknadsskjema

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: