Revidert støtteprogram til flåtefornyelse

Nyhet, NOx-fondet

Publisert

NOx-fondet lanserte 10. august et støtteprogram for flåtefornyelse i skipsfarten med investeringsstøtte til nybygg som erstatter eldre skip med avgiftspliktige utslipp. Støttebeløp og utslippsnivå er endret siden lanseringen.

Formålet med støtteprogrammet er å bidra til at eldre skip, som ellers ville ha fortsatt med høye avgiftspliktige NOx-utslipp, erstattes av nye skip med lave NOx-utslipp (tier III eller bedre).
Støtten gis som en fast sum. Omfanget på støtte er på minst 5 mill. kr per nybygg, gitt at utgående fartøy vurderes til å ha et NOx-avgiftspliktig referanseutslipp på minst 15 tonn. Høyere støtte, inntil 50 mill. kr, kan vurderes avhengig av hvor stor utslippsreduksjon fornyelsen representerer. Høyere støtte enn 10 mill. vil imidlertid kun vurderes i tilfeller med spesielt høy og sikker NOx-reduksjon. Støtteutmålingen vurderes etter omfang på NOx-utslipp fra utgående fartøy, estimert NOx-reduksjon som følge av utskiftningen og grad av sikkerhet for anslagene. Støtten kan ikke overstige 10 % av nybyggprisen.

Søknadsfrist: 31.12.2021
Frist for inngått nybyggingskontrakt: 31.12.2022
Frist for ferdigstilling av nybygg: 31.12.2023

Søknader blir behandlet fortløpende på styremøter, men det vil kun være et begrenset antall søknader som vil kunne få støttetilsagn per tildelingsrunde.
NOx-fondet anbefaler at søker leser søknadsveilederen godt før innsending av søknad.

Søknadsveileder
Søknadsskjema