Innhold

Reviderte støttebetingelser

Nyhet, Energi, klima og miljø, NOx-fondet

Publisert

NOx-fondet har besluttet noen endringer i våre støttebetingelser. Endringene gjelder for søknader mottatt fra 1.1.2019, med unntak av støtte til kombinasjonstiltak som gjelder fra 1.7.2019.

Kombinasjonstiltak

Felles støttesats for kombinasjonstiltak (SCR + batteri/motorbytte/energieffektiviserende tiltak) reduseres fra 500 kr/kg til 250 kr/kg NOx redusert. Endringen gjelder for søknader mottatt fra 1.7.2019.

IMOs Tier III-grense

For tiltak på skip som kjølstrekkes 1.1.2021 eller senere, legges IMOs Tier III-grense til grunn som referansenivå for utslipp, uavhengig av operasjonsområde innenfor eller utenfor vedtatt ECA-sone (sør for 62°N). Tier III-grensen legges altså ikke kun til grunn innenfor regelverkets faktiske stedlige virkeområde, men gjelder for hele norskekysten.

Endringene om at Tier III-grensen legges til grunn for hele norskekysten omfatter ikke anbudsutlysninger for fergesamband der NOx-fondet allerede har søknader til behandling.

Ferger i fylkeskommunale samband

Støtte til ferger i fylkeskommunale samband med kontraktsoppstart 1.1.2021 eller senere, håndteres på linje med NOx-fondets retningslinjer for anbud på riksvegsamband i regi av Statens vegvesen (gjelder ikke hurtigbåter). Dette innebærer at søknad behandles etter kontraktsinngåelse, og at NOx-utslippsnivået som fremgår av inngått kontrakt legges til grunn som referansetilstand.

Biodiesel legges ikke til grunn som alternativ teknologi ved beregning av referansetilstand.

Endringene omfatter ikke anbudsutlysninger for fergesamband der NOx-fondet allerede har søknader til behandling.

Energieffektiviserende tiltak på nybygg

Alle unntak om støtte til energieffektiviserende teknologi på nybygg fjernes. Støtte til energieffektiviserende tiltak på nybygg gis kun til batterihybridisering i kombinasjon med SCR, LNG eller annen Tier III-teknologi.

Motorbytte

Muligheten for unntaksvis støtte til rent motorbytte (uten SCR) fjernes.

NOx-fondets søknadsveileder vil bli oppdatert i henhold til endringene over på nyåret.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: