Innhold

Sammen om å kutte utslipp

#005

Sammen om å kutte utslipp.

Presentasjoner fra NOx-fondets seminar 6. september i Næringslivets Hus, Oslo

NOx-fondet inviterte til seminar torsdag 6. september med fokus på hvordan vi sammen kan bidra til å ytterligere redusere NOx-utslippene. I tillegg så vi tilbake på 10 år med NOx-fondet og hvilke erfaringer vi kan ta med oss videre. 

Her kan du laste ned presentasjonene