Innhold

Søk om støtte før tiltaket gjennomføres

#005

Vi oppfordrer til å sende inn søknad om støtte til NOx-fondet god tid i forveien før tiltaket skal gjennomføres

En viktig ny betingelse for støtte under NOx-avtalen 2018-2025 er at NOx-fondet ikke støtter tiltak som allerede er gjennomført eller besluttet utført.

Alle søknader om støtte som NOx-fondet mottar under den nye NOx-avtalen som allerede er gjennomført eller besluttet utført vil få avslag på søknaden. Dette betyr at vedtak om støtte fra NOx-fondet må foreligge før kontrakt med leverandør om gjennomføring av tiltaket er inngått.

Det kan søkes om unntak fra denne regelen dersom kontrakt er inngått med forbehold om støttetilsagn fra NOx-fondet.

Vi oppfordrer til å sende inn søknad om støtte til NOx-fondet god tid i forveien før tiltaket skal gjennomføres, og før kontrakt med leverandør blir inngått.