Innhold

Støtteprogram for batteripakker for PSV er avsluttet

Nyhet, NOx-fondet

Publisert

#005

Det er mulig å søke støtte til batteritiltak på PSV under den ordinære støtteordningen.

Det er fortsatt mulig å søke støtte til NOx-reduserende tiltak (inkludert batterier) på PSV. Søknaden vil da behandles under NOx-fondets ordinære støtteordning.

NOx-fondet lanserte i juni 2017 et eget støtteprogram for etterinnstallering av batteripakker til PSV som er på langsiktige kontrakter i Norge. Nå er dette programmet avsluttet. NOx-fondet har innvilget støtte til 20 søknader med en samlet støtte på 100 millioner kroner, noe som var den økonomiske rammen for programmet. Hvert PSV-fartøy har fått tilsagn om et fastbeløp på 5 mill. kr i støtte. Tiltakene som har fått støtte er planlagt ferdigstilt innen utløpet av 2018. NOx-fondet har imidlertid på forespørsel akseptert kortere forsinkelser der det har forekommet.

Det er fortsatt mulig å søke støtte til batteritiltak på PSV, men da under den ordinære støtteordningen beskrevet i veiledningen om støtte til NOx-fondet.

Les mer om NOx-fondets støtteordning