Innhold

Støtteprogram for fiskefartøy

Herøyfjorden Norge

NOx-fondet ønsker å stimulere fiskeflåten til å gjennomføre NOx-reduserende tiltak.

For å stimulere til flere NOx-reduserende tiltak i fiskeflåten lanserer NOx-fondet et eget støtteprogram for fiskefartøy.

NOx-reduserende tiltak i fiskeflåten er spesielt viktig fremover. Dette fordi tiltakene ofte fremstår som kostnadseffektive for NOx-fondet, samt at det må gjennomføres utslippsreduksjoner for å sikre at utslippstakene i NOx-avtalen 2018-2025 overholdes og at økonomiske sanksjoner fra myndighetene unngås. På bakgrunn av dette styrkes støtte til næringen for tiltak som gir store NOx-reduksjoner.

Støtteprogrammet gjelder for følgende tiltak under følgende betingelser:

Etterinnstallering av SCR-anlegg

Det gis 10 % påslag i støtte til etterinstallering av SCR-anlegg (eller annen Tier III-teknologi) på fiskefartøy. Påslaget gis som et tillegg i støtte beregnet ut fra ordinære støttebetingelser. Dette gjelder ikke SCR-tiltak som allerede har støttesats på 500 kr/kg redusert.

Ekstraordinær støtte til etterinstallering av SCR-anlegg gjelder for søknader mottatt i perioden 01.01.2018 – 31.12.2018 og med gjennomføring fra 01.01.2018 – 31.12.2019. Søknader som NOx-fondet allerede har mottatt kan behandles innenfor støtteprogrammet (gitt at det ikke er inngått kontrakt med leverandør).

Årlig service på SCR-anlegg

Fiskefartøy med SCR-anlegg kan få støtte til årlig service på anlegget med maksimalt 50 000 kr per år per fartøy, oppad begrenset til 80 % av kostnaden. Støtten kan gis årlig innenfor NOx-avtalens avtaleperiode (2018-2025). Det vil utarbeides eget søknadskjema for dette.

Batteripakke og/eller LNG

Det gis 10 % påslag i støtte til installering av batteripakke og/eller LNG på fiskefartøy. Dette gjelder de 10 første søknadene som NOx-fondet mottar. Påslaget gis som et tillegg i støtte beregnet ut fra ordinære støttebetingelser.

Ekstraordinær støtte til batteri og LNG gjelder for søknader mottatt i perioden 01.01.2018 – 31.12.2019 og med gjennomføring fra 01.01.2018 – 31.12.2021. Søknader som NOx-fondet allerede har mottatt kan behandles innenfor støtteprogrammet (gitt at det ikke er inngått kontrakt med leverandør).

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: