Innhold

Støtteprogram for offshore rigger

Songa Enabler

Riggen Songa Enabler har fått støtte fra NOx-fondet. Foto: Songa Offshore Management AS

NOx-fondet lanserer eget støtteprogram for rigger. Hovedformålet med programmet er å gi støttebetingelser som gjør det lettere for riggene å få støtte fra NOx-fondet.

Støtten gjelder for tiltak med installering av batteri, SCR-anlegg og lav-NOx ombygginger. Andre tiltak kan etter NOx-fondets vurdering inkluderes i støtteprogrammet, men tiltaket må ha over 10 % NOx-reduksjon på totalutslippet.

Alle som får tilsagn under støtteprogrammet får en minsteutbetaling på 5 mill. kr (oppad begrenset til 80 % av kostnaden NOx-tiltaket innebærer).

Følgende betingelser gjelder:

  • NOx-fondets standard støttesatser gjelder. Støtten er oppad begrenset til 80 % av den kostnaden NOx-tiltaket innebærer.
  • Kravet om 2-års kontrakt fravikes.
  • Drift inntil 24 måneder etter at tiltaket er gjennomført legges til grunn for beregnet NOx-reduksjon og støtte. Utbetaling kan skje gradvis underveis ettersom driftsrapporter sendes inn (fortrinnsvis kvartalsvis).
  • I løpet av 24 måneder, kan søker velge den 12-månedersperioden med mest drift, som legges til grunn for beregning av energiforbruk og utslipp før og etter tiltak.
  • Søknad må mottas i perioden 01.01.2018 - 31.12.2018 og tiltaket må gjennomføres i perioden 01.01.2018 - 31.12.2020.
  • Enheter i opplag omfattes kun ved tilstrekkelig nivå av bemanning, vedlikehold og preservering for å holde riggen klar for oppdrag med så kort aktiveringstid som mulig. Søker må fremlegge dokumentasjon som viser vedlikeholds- og preserveringsregime, og sannsynliggjøre at enheten er prioritert for å være tilgjengelig for oppdrag i løpet av nærmeste 2 år. Enheter som omfattes må ha gyldige klassesertifikater og evt. være innrullert i regime for Prolonged Survey Intervals (jf. DNV GL RP 0290), eller liknende.

Støtteprogrammet gjelder ikke:

  • Enheter uten Petroleumstilsynets samsvarsuttalelse (SUT).
  • Rigger som har eller ligger an til kontrakt i fjerne farvann.
  • Rigger med langsiktige kontrakter på britisk eller dansk sokkel. Rigger med korte kontrakter på britisk eller dansk sokkel kan støttes.
  • Rigger der det i saksbehandlingen avdekkes andre årsaker til lav sannsynlighet for langsiktig operasjon i Norge.