Innhold

Støtteprogram for urea-infrastruktur

Nyhet, Energi, klima og miljø, NOx-fondet

Publisert

NOx-fondet har avsatt 10 millioner kroner til støtteprogram for å forbedre infrastruktur for levering av urea til rigger og store skip med SCR-anlegg.

Formålet med et slikt støtteprogram er å forbedre infrastruktur, miljø og sikkerhet knyttet til urealeveranse ut til rigger og store skip med SCR-anlegg for NOx-reduksjon. Leveranse til rigger og store skip vil kreve større volumer per leveranse enn hva som er tilfelle i dag langs norskekysten. En god infrastruktur vil bidra til å sikre urea-leveranser på en kostnads- og miljøeffektiv måte, og derigjennom sørge for drift av renseanlegg med tilhørende NOx-reduksjoner. NOx-fondet har avsatt 10 millioner kroner totalt til dette støtteprogrammet.

Støttebetingelser

  • Det gis maksimal støtte på 70 % av investeringskostnaden, oppad begrenset til 2 mill. kr per prosjekt. Det gis støtte kun til ett prosjekt per søker. Kostnadsnedbrytning og finansiering må fremgå av søknaden.
  • Det gis støtte til fysiske installasjoner, ikke utredninger og forprosjekter.
  • Prosjektet må omfatte endringer i ureaproduksjon, -lagring eller -logistikk fra produksjonsfasilitet/lager og ut til forbruker. Det gis ikke støtte til kjøretøy. Redusert veitransport av urea bør være et delmål. Prosjektbeskrivelse må fremgå av søknaden.
  • Prosjektet må bidra til en mer effektiv logistikk for levering av urea til rigger og store skip. Argumentasjon for dette må fremgå av søknaden.
  • Det gis ikke støtte til allerede utførte eller besluttede prosjekter.
  • Prosjekter skal være ferdigstilt innen utløpet av 2022.

Søknadsfrist er  31. desember 2020. 

Mottatte søknader behandles løpende på NOx-fondets styremøter. Søknadene må være mottatt senest 4 uker før et styremøte.
Søknad og vedlegg sendes til: post@nox-fondet.no 
Det er ikke utarbeidet eget søknadsskjema. Søker kan sende inn søknad etter eget format. Det må imidlertid dokumenteres at støttebetingelsene er oppfylt.

Søknad om støtte

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: