Tilsagn om støtte fra NOx-fondet

NOx-fondet

Publisert

På NOx-fondets styremøte i august ble det gitt over 300 mill. kr i tilsagn om støtte til 16 tiltak. Totalt vil dette gi en årlig NOx-reduksjon på over 1.000 tonn.

Ny tildeling av støtte fra NOx-fondet i august

På styremøtet 25. august ble 18 søknader behandlet. 16 prosjekter fikk tilsagn om støtte og 2 prosjekter fikk avslag.  6 av søknadene er konfidensielle og vises ikke i totaloversikten i regnearket. 

Olje og gass har fått innstilt støtte til 5 prosjekter til nesten 160 millioner kroner og hvor anslått årlig NOx-reduksjon er estimert til 511 tonn. Skipsfart har fått tilsagn om støtte til 8 prosjekter med anslått årlig NOx-reduksjoner er på 444 tonn. Innstilt støtte til er nesten 132 millioner kroner. Dette er et stort omfang av tildelinger og NOx-fondet ser med dette et gledelig tegn til at mange trukne/utsatte prosjekter gjennom pandemien nå delvis blir erstattet.

 

Næring

Antall søknader

Anslått årlig NOx-reduksjon (tonn)

Innstilt støtte (kr)

Olje og gass

5

511

    159 084 000

Skipsfart

8

444

    131 772 000

Fiske

2

46

      20 000 000

Industri

1

5

         1 512 000

Total

16

1 006

    312 368 000

 

Tilsagn fordelt på tiltakstyper viser at den største andelen har gått til motorteknisk ombygging med 5 innvilgede søknader (hvorav 4 prosjekter inkluderer SCR i ombyggingen). Dette utgjør en estimert årlig NOx-reduksjon på 324 tonn. 4 tilsagn har gått til flåtefornyelse med en NOx-reduksjon på 234 tonn per år. Under kategorien "andre tiltak" inngår energioptimalisering i kombinasjon med (for NOx-fondet) ny NOx-renseteknologi.

 

Tiltakstype

Antall søknader

Anslått årlig NOx-reduksjon (tonn)

Innstilt støtte (kr)

Flåtefornyelse

4

234

      80 000 000

Batteri + SCR

1

99

      33 202 000

Elektrifisering i industri/Olje & gass

1

78

      31 000 000

Energieffektivisering

1

73

      21 615 000

Motorbytte + SCR

1

5

         1 890 000

Motorteknisk ombygging

5

324

      78 049 000

SNCR (Ikke-selektiv katalytisk rensing)

1

5

         1 512 000

Andre tiltak

2

188

      65 100 000

Total

16

1 006

    312 368 000

 

Totaloversikt i NOx-avtalen 2018-2025

NOx-fondet har hittil i NOx-avtalen 2018-2025 behandlet 473 søknader. 411 har fått tilsagn om økonomisk støtte til utslippsreduserende prosjekter i norsk næringsliv. Av disse er nå 89 ferdig verifiserte. Det inngår i tallgrunnlaget at 95 søknader er trukket, og 62 søknader har fått avslag. 

Tilsagn

180

Ferdig verifisert

89

Midlertidig verifisert

47

Trukket

95

Avslag

62

Totalt

473

Se full oversikt her (konfidensielle, trukne og avslag vises ikke i totaloversikten)