Webinar om rapportering av NOx-utslipp fra offshoreskip og flyttbare innretninger

NOx-fondet

Publisert

NOx-fondet, i samarbeid med Skatteetaten hadde webinar om rapportering av NOx-utslipp fra offshoreskip og flyttbare innretninger 11. mars 2021. Presentasjonene er tilgjengelig.

Formålet med webinaret er å rydde opp i eventuelle uklarheter i NOx-avgiftspliktig aktivitet og utslippskilder, og tilhørende rapportering.

Målgruppen for webinaret er primært personell i virksomheter som rapporterer NOx-utslipp fra offshoreskip eller flyttbare innretninger til Skattemyndigheter og NOx-fondet. NOxDigital-løsningen fra Grieg Connect vil presenteres avslutningsvis.

Presentasjonene fra webinaret