NHO

Innhold

Bedrifter som er med i Ringer i vannet

Her er oversikt over alle arbeid & inkluderingsbedrifter som er med i Ringer i vannet.  NHO-bedriftene, som benytter Ringer i vannet som rekruteringsmetode, er delt inn i en nasjonal og en regional oversikt.