NHO

Innhold

Hva er ringer i vannet 2?

Som et ledd i regjeringens inkluderingsdugnad har NHO og NAV etablert et nytt prosjekt Ringer i Vannet 2 (2019-2020).

I NHOs rekrutteringsstrategi, Ringer i Vannet 2, er utgangspunktet for inkluderingsarbeidet arbeidsgivernes behov for arbeidskraft og å sikre tett oppfølging av både arbeidsgiver og arbeidstaker.

Målet for det nye samarbeidet med NAV har som intensjonen å invitere flere arbeidsgiverorganisasjoner og tiltaksarrangører inn i samarbeidet. For sammen å bygge videre på disse erfaringene og spre dette til flere bedrifter. Målet er at flere arbeidssøkere med hull i CV`n kommer i jobb.

Prosjektet skal gjennom et godt samarbeid mellom NAV og arbeidsgiverorganisasjonene gi økt kunnskap om arbeidslivet og arbeidsgivers behov, og bidra til mer helhetlige og koordinerte tjenester og bedre match av kandidater til arbeidsgivere.