NHO

Innhold

Dette er Ringer i Vannet

logo

Din bedrift kan få fordel av Ringer i vannet rekruttering av nye medarbeidere.

Ringer i Vannet er en god måte å tenke inkludering på. Det er en rekrutteringsstrategi skreddersydd for næringslivet. Mens man før lette etter jobber som passet litt til personen, søker man nå etter personer som passer til jobben.

Vi kobler mennesker med hull i CV-en med NHO-bedrifter. Dette er kostnadsfritt for deg. 

Over 2.000 NHO-bedrifter er så langt med på prosjektet. I 2017 ble 2.200 personer rekruttert fra tiltaksbedrift til en NHO-bedrift.  Ringer i Vannet er NHO-fellesskapets hovedsatsing på IA-avtalens delmål 2: " Hindre frafall og øke sysselsettingen av personer med nedsatt funksjonsevne. "

Slik gjør vi det:
  • 1. Først kartlegges rekrutteringsbehovet i din bedrift på kort og lang sikt, og hva slags kompetansebehov dere har. Rekrutteringen foregår i samarbeid med regionale tiltaksbedrifter.
  • 2. Deretter får dere hjelp med å finne den best egnete kandidaten til den ledige stillingen.
  • 3. Neste steg er ansettelse eller arbeidspraksis og evaluering. Under en arbeidspraksis i bedriften vil man kunne få bekreftet at kandidaten gjør en god jobb, og kan bli aktuell for ordinær ansettelse. Denne perioden er helt uforpliktende for begge parter. Personen vil være på Arbeidsavklaringspenger (AAP) og bedriften har ikke lønnsutgifter i praksisperioden.
  • 4. Ansettelse med oppfølging. Også etter ansettelse garanterer tiltaksbedrifter oppfølging av deg som arbeidsgiver. Målet med Ringer i Vannet er at du skal få en ny medarbeider som fungerer i jobben og bidrar til verdiskaping i nettopp din bedrift.

Prosjektleder er Paal Haavorsen, telefon: 95 93 85 67