NHO

Innhold

The proAbility-project

ProAbility is a Hungarian - Norwegian project regarding Corporate Social Responsibility.

Ringer i Vannet gjennomført prosjektet "proAbility" sammen med Corvinus universitetet i Budapest i 2015-16, finansiert gjennom norske EØS–midler til Ungarn.

Resultatet er et undervisningsopplegg som skal hjelpe arbeidsgivere til å inkludere personer med redusert arbeidsevne inn i deres rekrutteringsstrategier. Dette er Corporate Social Responsibility (CSR), eller samfunnsansvar på norsk. Ringer i Vannet vil i samarbeid med handelshøyskolen BI vurdere om vi skal kjøre slike kurs i Norge. Det kan åpne norske HR-personell og arbeidsgivere for ideen om å inkludere CSR i deres rekrutteringspolicy. 

Våre ungarske partnere fra Corvinus universitetet har utviklet og testet ut tre ulike undervisningskonsept:

  • De har laget et undervisningsopplegg rettet mot studenter på Corvinus universitetet som inngår i ordinære studier, gjerne rettet mot kommende HR – personell og bedriftsledere
  • Videre har de laget et kurskonsept på ca 5 timer som er rettet inn mot HR – personell
  • Det er også laget et lunsjkonsept på om lag 2 timer for toppledere i arbeidslivet

    Her er undervisningskonseptet:

1)      proAbility - a short presentation of the project

Research and Best Practices

2) proAbility Best Practices

3) proAbility Executive Summary

TTM Annexes

4) proAbility Glossary

5) proAbility lecture 1, Overview of key concepts

6) proAbility lecture 2, Theory and practice

7) proAbility lecture 3, CSR

TTM L for higher education

8) proAbility L student satisfaction survey

9) proAbility L students handbook

10) proAbility L teachers handbook

TTM M for HR-managers

11) proAbility M participant handbook

12) proAbility M trainers feedback form

13) proAbility M trainers handbook

14) proAbility S M participant satisfaction survey

TTM S for company leaders

15) proAbility S M participant satisfaction survey

16) proAbility S participant handbook

17) proAbility S trainers feedback form

18) proAbility S trainers handbook