NHO

Innhold

WebCruiter

WebCruiter er en jobbportal som har verktøy for jobbsøkere, arbeidsgivere og rekrutteringsselskap.

WebCruiter forenkle arbeidet med å holde oversikt og administrere kandidater med CV og søknader. Kandidatene kan selv få tilgang til å lage og oppdatere sin CV og profil. Alle formalia i forbindelse med personvern er ivaretatt. Det er gjort enkelte tilpasninger av løsningen rettet mot tiltaksbedrifter i Ringer i Vannet.

WebCruiter skal bidra til et godt samarbeid mellom tiltaksbedriftene i Ringer i Vannet. Det er også et hjelpemiddel for å strukturere og effektivisere arbeidet internt. Det skjer ved at alle kandidaters data lagres på et sted. CV-løsningen gjør at kandidaten fremstår som mer profesjonell mot næringslivet.

  • Enkelt å holde oversikt over kandidater
  • Gir tilgang til flere arbeidssøkere
  • Stillingsannonser lett tilgjengelige og flere å velge mellom
  • Profesjonell CV
  • Mer effektive rutiner internt

 Mer om WebCruiter her