- Det offentlige bør lære av NHO

#205

NTNU-professor Jan Tøssebro har skrevet rapporten "Arbeidsgivere og Arbeidsinkludering (Foto: Baard Fiksdal)

-Ringer i Vannet-metodikken har potensiale til å få langt flere i jobb og bør spres utenfor NHOs egne medlemsbedrifter, sier NTNU-professor Jan Tøssebro til Ukeavisen Ledelse.

Tøssebro er en av forskerne bak evalueringen av Ringer i Vannet (RiV), som dokumentere at RiV-bedrifter ansetter 3,3 flere personer med nedsatt arbeidsevne enn andre NHO-bedrifter. Til tross for at RiV kan skilte med å få mange personer i jobb i året, utgjør det en liten del av det totale antallet tiltaksdeltakere i Norge. Ifølge Tøssebro er over 18.000 arbeidssøkere på ulike arbeidsrettede tiltak, mens 85.000 funksjonshemmede ønsker seg jobb. Lønnstilskudd forekommer i liten grad i RiV, og Tøssebro tror dette virkemiddelet med fordel kan tas i bruk for å involvere en større målgruppe, særlig kandidater med fysiske funksjonshemminger.

– Jeg vil også anbefale NHO å spre RiV-metodikken til blant annet Nav og flere bedrifter utenfor NHOs medlemsbase. Det kan dessuten være fordelaktig å få med handelsnæringen og andre offentlige tjenester, da disse allerede står for mye av rekrutteringen av folk med nedsatt arbeidsevne, sier forskeren til avisen.

Rekordhøy overgang fra tiltak til jobb

Aldri før har så mange jobbsøkere gått fra tiltak til ordinært arbeid som i 2017, ifølge bransjeorganisasjonen Arbeid & Inkludering I NHO Service og Handel. I NHO-bedriftene økte antall ansettelser med over 40 prosent, skriver bladet Velferd på nett.

Om lag 9.000 personer gikk over i ordinært arbeid i fjor etter å ha vært på tiltak i regi av en arbeidsinkluderingsbedrift. Det er om lag 2.000 flere enn året før, viser årsstatistikken fra Arbeid & Inkludering, som er en bransjeorganisasjon i NHO Service og Handel.

Antallet som gikk fra tiltak til arbeid er det høyeste som noen gang er registrert for medlemsbedriftene til Arbeid & Inkludering. Drøyt hundre av landets arbeidsinkluderingsbedrifter er medlemmer i bransjeorganisasjonen.

Det Sandefjord-baserte selskapet Fønix, Fretex Vest-Norge og Hapro var selskapene som fikk flest tiltaksdeltakere ut i jobb i fjor.

- Økningen i overgang til arbeid er uttrykk for en ketchup-effekt, og vi forventer en ytterligere økning i årene som kommer, sier direktør Kenneth Stien i Arbeid & Inkludering til bladet Velferd.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!