Årsrapport for Ringer i vannet 2017

Nyhet, Samfunnsansvar, Ringer i vannet

Publisert

Nina Melsom direktør arbeidsliv i NHO, fra Norsk Gjenvinning: personal og kvalitetsleder Lisen Yde Christiansen og konsernleder Erik Osmundsen, Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Norsk Gjenvinning Region Øst ble hedret med Ringer i vannet prisen for 2017. Fra venstre: Nina Melsom direktør arbeidsliv i NHO, fra Norsk Gjenvinning: personal og kvalitetsleder Lisen Yde Christiansen og konsernleder Erik Osmundsen, Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. (Foto: Baard Fiksdal)

NHO-bedriftene ansatte 1.662 personer fra arbeid- og inkluderingsbedriftene i 2017, viser årsrapporten for Ringer i vannet.

Se årsrapporten her

Ringer i vannet (RIV) er en rekrutteringstrategi for NHO-bedrifter som ønsker å ansette folk med hull i CV-en. NHO Service og Handel samler inn tall om RIV på vegne av NHO. Det er ca 85 % av bedriftene som sender inn tallmateriale.

Resultatene er som følger:

• Av de 7.439 personer som har fått jobb, og som vi har informasjon om hvor har blitt ansatt, har NHO-bedrifter ansatt 1.662 personer fra arbeid- og inkluderingsbedrifter. Dette er NHO-bedrifter med og uten Ringer i Vannet avtale.
• Til andre bedrifter i det private næringsliv har 3.533 fått jobb.
• Av de som kommer via en arbeid- og inkluderingsbedrift går om lag 70% til det private næringsliv.
• Det er viktig å understreke at arbeid- og inkluderingsbedriftene benytter Ringer i Vannet metoden i stor grad selv om man ikke har en rekrutteringsavtaler.

1.500 får jobb

Ringer i vannet er en rekrutteringsstrategi som årlig gir over 1.500 med hull i CV-en fast jobb hos medlemsbedrifter i NHO. Tjenesten er kostnadsfri for medlemmer av NHO.

Mer om ordningen

Det har vært en sterk økning i antallet ansettelser i NHO-bedrifter i perioden 2013-17. Særlig sterk har økningen vært det siste året. Fra 2016 til 2017 alene er økningen på 54,4 prosent. Tar vi høyde for den manglende innrapportering av tall fra Arbeid- og inkluderingsbedriftene, samt manglende innrapportering av arbeidsgiver for deltakere som har fått jobb, kan det reelle antallet ansettelser i NHO-bedrifter for 2017 estimeres til i overkant av 2.200. Andelen av arbeidssøkere som går til NHO-bedrifter har også vært økende og ligger nå på 22,3 prosent. At andelen øker er indikasjon på en effekt av RiV-satsingen. Måltallet for prosjektet ved utgangen av 2018 er 30%.