NHO

Innhold

Vi inkluderer!
- et samarbeid for å få flere i jobb

Evalueringen av prosjektet Ringer i Vannet viste at metoden virker, og at det ligger et stort potensiale for inkludering gitt at også arbeidsgivers behov blir ivaretatt. Et samlet arbeidsliv går nå sammen for å øke antall ansettelser av personer med hull i CV`n gjennom dette to-årig prosjektet "Vi inkluderer!"

Mer nyttig informasjon

  1. Nyhet, Inkludering inkludering2

    Regjeringen vil gjøre fagarbeidere av folk i NAV-køen

    Det skal bli lettere å ta fag- og yrkesopplæring via NAV med et nytt og fleksibelt opplæringstiltak