NHO

Innhold

Vi inkluderer!
- et samarbeid for å få flere i jobb

Evalueringen av prosjektet Ringer i Vannet viste at metoden virker, og at det ligger et stort potensiale for inkludering gitt at også arbeidsgivers behov blir ivaretatt. Et samlet arbeidsliv går nå sammen for å øke antall ansettelser av personer med hull i CV`n gjennom dette to-årig prosjektet "Vi inkluderer!"

Mer nyttig informasjon

 1. Nyhet, Arbeidsliv

  Sammen om inkludering

  Nytt samarbeid: Partene i arbeidslivet går nå sammen om å få flere i jobb gjennom Vi inkluderer.

 2. Nyhet, Arbeidsliv

  Høyesterettsdom om lønn under permittering

  Ved betaling av sykepenger gjelder det en øvre grense på 6 G. Høyesterett klargjør at tilsvarende begrensning ikke gjelder ved permittering.

 3. Nyhet, Arbeidsliv, Seriøst arbeidsliv, NHO Trøndelag Partssamarbeid, HF

  Mer samarbeid, ikke mindre

  Erfaringene fra Trøndelag har vært at gjennom et organisert arbeidsliv, og et utvidet partsamarbeid vil bedrifter få økt lønnsomhet og dermed en konkurransefordel overfor andre.