NHO

Innhold

Suksesshistorien fortsetter

#205

Bilde: NHO sjef Ole Erik Almlid

Kjempesuksess: – Dette er vinn-vinn, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid. Ringer i Vannet har gitt mange med hull i CV`n jobb. Nå satser NHO og de andre partene i arbeidslivet videre gjennom det nye prosjektet Vi inkluderer. 

- Arbeidsinkludering er vinn-vinn; bedriftene mangler arbeidskraft - samtidig står alt for mange på utsiden av arbeidslivet. Arbeidsgiver tjener på dette, kandidatene tjener på dette og samfunnet tjener på dette. Vi må bare legge godt til rette for at begge parter lykkes, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid. Han understreker at Ringer i Vannet-metodikken er en suksess og har vist gode resultater.

Da NHO satte i gang Ringer i Vannet var det for å vise at det er inkluderingsvilje i bedriftene. Ringer i Vannet-metodikken tar utgangspunkt i arbeidsgivers reelle behov for arbeidskraft og innebærer tett oppfølging av både arbeidsgiver og kandidat både før, under og etter ansettelse. Tillit, trygghet og tilgjengelighet har vært avgjørende når så mange medlemsbedrifter har ansatt kandidater som av ulike årsaker har stått på utsiden av arbeidslivet.

Nå trenger vi flere inkluderingsvillige bedrifter.