NHO

Innhold

Slik gjør du for å komme i gang

#205

Slik går du frem for å ta del i inkluderingsdugnaden: 

Ta kontakt med arbeid- og inkluderingsbedrifter i din region: https://www.arbeidoginkludering.no/om-oss/vare-medlemmer/

eller Veiviser til inkludering:  https://tjenester.nav.no/veiviserarbeidsgiver/samleside

For generelle spørsmål: kontakt prosjektleder Janne Krohn-Hansen, jkh@nho.no tlf. 951 14 251

Medlemsbedrifter i pilotområdene Oslo, Vestland og Trøndelag vil få tilgang til et betydelig større antall kandidater så snart pilotene blir rigget til å håndtere forespørsler fra et inkluderingsvillig næringsliv. Kontaktinformasjon til de enkelte pilotene vil komme om relativt kort tid.