NHO

Innhold

Slik gjør du for å komme i gang

#205

Slik går du frem for å ta del i inkluderingsdugnaden: 

Ta kontakt med arbeid- og inkluderingsbedrifter i din region eller NAVs veiviser til inkludering.

I pilotområdene Oslo, Vestland og Trøndelag vil NAV og NAVs underleverandører/tiltaksleverandører koordinere sine tjenester overfor arbeidsgivere som ønsker å inkludere arbeidssøkere med behov for ekstra tilrettelegging.

Medlemsbedrifter kan kontakte prosjektlederne i respektive regioner:

NAV Oslo:
Prosjektleder Rita Walberg
rita.walberg@nav.no

NAV Vestland :
Prosjektleder Ragnhild Friis-Ottessen
ragnhild.friis-ottessen@nav.no

NAV Trøndelag:
Prosjektleder Kirsti Kildahl Johansen
kirsti.kildahl.johansen@nav.no

Arbeids- og velferdsdirektoratet (prosjekteier):
Prosjektleder Kristin Vold Hjerpås
kristin.vold.hjerpas@nav.no

For generelle spørsmål: kontakt prosjektleder i NHO, Janne Krohn-Hansen, jkh@nho.no, tlf. 951 14 251