Bærekraftig produksjon av soya

Publisert 02.10.15

 

FAKTA

Bærekraftig produksjon av soyabønner betyr at man produserer soyabønner uten at det fører til avskoging, uten at det skader lokalbefolkningens rettigheter, uten at man overforbruker vannressursene, arbeidstakerrettigheter, samtidig som det skaper økonomisk vekst i produksjonsområdet.

kilde: ProTerra

 • All norsk import av soya til fôr er sertifisert, det vil si produsert bærekraftig.

 • I dag er kun 2 % av produksjonen av soyabønner sertifisert produsert bærekraftig. Norge kjøper 1/6 av dette.

 • Produksjon av soyabønner har historisk sett vært en viktig årsak til avskoging.

 • I 2006 tok Brasilianske myndigheter, NGOere og industri grep og laget avtalen Soy moratorium. Sammen skulle man bevare regnskogen, samtidig som man skulle ivareta de økonomiske interessere til produsenter.

 • Siden 2004 har avskogingen i Brasil blitt redusert med 80%.

 • 80 % av avskogingen er i dag Illegal.

 • Produksjon av soyabønner står i dag for 1% av avskogingen.

 • Soya importert til Norge kommer fra områder som ikke er avskoget etter 2004.

 • FN anslår at verdens soyaproduksjonen vil dobles de neste femti årene.

 • Befolkningsvekst og velferdsutvikling er årsaken til økt forbruk av kjøtt- og oppdrettsfisk, og hovedårsaken til økningen i soyaproduksjon.

 • Det er næringslivet som sammen med myndighetene kan bidra til at bærekraftig soyaproduksjon også skal bli det mest konkurransedyktige.

Les mer om industrien krav til bærekraftig produsert soya Les flere artikler om soyaLes mer om om bærekraftig kraftfôr