Dette mener NHO om soyaproduksjon og regnskog

Publisert 02.10.15

  • Norske myndigheters innsats gjennom Amazonasfondet og norsk matindustris krav til sine leverandører har bidratt til redusert avskoging i Brasil.

  • Samarbeid mellom myndigheter, industri og NGOer er veien å gå for å finne løsninger som bevarer regnskogen.

  • Norge og norsk næringsliv skal ta et globalt ansvar. Vi vil bidra til å gjøre bærekraftig produksjon til den mest lønnsomme.

  • Det skal stilles strenge krav til råvarene som importerers.

  • Man bevarer regnskogen best gjennom å stille krav lokalt, og ved å støtte opp om regionale og internasjonale tiltak som New York-erklæringen om skog og rundebordsdialogen i Mato Grosso.

  • Norsk økonomi er avhengig av internasjonal handel med varer og tjenester.

  • Import av fôrråvarer sikrer produksjonsvolum og konkurransekraften til norsk kjøtt- og fiskeproduksjon.

  • Soya er den proteinkilden som best ivaretar både hensynet til konkurransekraft og fiskens og dyrenes næringsbehov.

  • Alternativet til import av fôrråvarer er mindre produksjon av sjømat, og mer import av ferdigvarer som kjøtt, egg og melk som ikke er produsert med de samme krav til bærekraftig soya.

Mer om FNs arbeid mot avskoging
Matindustriens krav til soyaproduksjon
Se alle våre artikler om soya