Hva er soya?

Publisert 30.09.15

 • Soyabønner er en råvare med  høy andel protein. Proteiner er avgjørende for at mennesker og dyr skal vokse og leve.

 • De siste 10 årene har produksjonen av soyabønner i verden økt med om lag 50 %. Hovedårsaken har vært økt etterspørsel etter kjøtt og fisk i Asia.

 • I 2014/2015 produseres det ca. 320 millioner tonn soyabønner i verden.

 • De største produsentene av soyabønner er USA, Brasil og Argentina, (82 % av den totale produksjonen).

 • Av soyabønnene lager vi blant annet soyamel, som er den viktigste proteinkilden i fôr i Norge og globalt.

 • I 2014 brukte vi 646 000 tonn soyamel i husdyr- og fiskefôr i Norge. Dette tilsvarer 1,1 mill. tonn soyabønner, som utgjør 0,35 % av verdens totale produksjon.

Soyaforbruket i Norge

 • I norsk kraftfôr til husdyr er det i gjennomsnitt ca. 10% soya.

  Les mer her: Soya i kraftfôr

 • I norsk fiskefôr er det ca. 25 % soya. Fiskefôr består av både vegetabilske og marine råvarer

  Les mer her: Ingredienser i fiskefôr