Hvorfor soya?

Publisert 02.10.15

 • Proteiner er viktig for at mennesker og dyr skal vokse og leve.

 • Soyabønner er en råvare med høy andel protein.

 • Hovedårsaken til økningen i soyaproduksjon er økt forbruk av kjøtt og fisk, som følge av befolkningsvekst og velferdsutvikling.

 • I følge FN må matproduksjonen i verden øke med 70 prosent frem mot 2050.

 • FN anslår at verdens soyaproduksjon vil dobles de neste femti årene.

Soya i Norge 

 • Norge har importert soya til fôr i mange tiår. Årsaken er at vi hverken har klima eller nok areal til å dyrke dette selv.

 • Forskning kan etter hvert bidra til å utvikle nye fôrråvarer dyrket i Norge.

 • Av soyabønner lager vi blant annet soyamel.

 • Soyamel er den viktigste proteinkilden i fôr i Norge og globalt.

 • Høyt proteininnhold i fôret er viktig for å sikre produksjonsvolum og konkurransekraften til norsk matproduksjon.

 • Ved å benytte soya som proteinkilde i kraftfôret til husdyr, sikrer vi samtidig størst mulig avsetning av norsk korn i kraftfôret.

 • Brasil er den viktigste eksportøren av ikke-genmodifiserte soyabønner (GMO-fri).

 • All soya som importeres til Norge er GMO-fri). Vi importerer derfor soya i hovedsak fra Brasil. Resten importeres fra Canada og Øst Europa.

  Les mer om hvorfor vi bruker soyaLes flere artikler om soya