Nyhetsarkiv

 1. Myter og fakta om soya

  23. oktober 2015 | Soya

  Esten Solem og Svenn Arne Lie i Rydd Norge hevder at norsk soyaimport er en versting for regnskogen. Og at norsk gress er løsningen. Dette er feil.

 2. Slik skal norske bedrifter bevare regnskog i Brasil

  14. oktober 2015 | Seriøst arbeidsliv og samfunnsansvar, Soya

  Norsk fôrbransje skal gjøre bærekraftig produksjon av soya til den mest lønnsomme. Bedriftene forplikter seg til å kjøpe kun sertifisert soya.

 3. Sertifisering av soya

  9. oktober 2015 | Soya

  Sertifisering av soya garanterer at soyaen oppfyller de krav som er satt til produksjon, foredling og handel med varen.

 4. Hva betyr soya for norsk havbruk?

  9. oktober 2015 | Soya

  Norske fôrselskaper er verdensledende på utvikling av et godt og næringsrikt fôr som sørger for å gi fisken riktige næringsstoffer og mineraler, og som bidrar til god fiskehelse og et godt sluttprodukt.

 5. Hva betyr soya for norsk jordbruk?

  9. oktober 2015 | Soya

  Norsk jordbruksbasert matindustri er i dag i stor grad basert på og avhengig av norske råvarer. Ved å benytte soya som proteinkilde i kraftfôret til husdyr, sikrer vi samtidig størst mulig avsetning av norsk korn i kraftfôret.

 6. Derfor bruker vi soya

  9. oktober 2015 | Soya

  Soyabønner er en råvare med høy andel protein. Soyamel, som lages av soyabønner, er den viktigste proteinkilden i fôr i Norge og globalt.