Slik skal norske bedrifter bevare regnskog

Norsk fôrbransje skal gjøre bærekraftig produksjon av soya til den mest lønnsomme. Bedriftene forplikter seg til å kjøpe kun sertifisert soya.

Bjarne Riis og Tine Sundtoft

Bjarne Rask Thomsen, CEO i Denofa, overrekker erklæringen som forplikter til kun å kjøpe sertifisert avskogingsfri soya, til miljøvernminister Tine Sundtoft.

Publisert 14.10.15

Seriøst arbeidsliv og samfunnsansvar, Soya

Onsdag 14. oktober undertegnet norsk kraftfôrbransje – Denofa, Felleskjøpet Rogaland Agder, Felleskjøpet Agri, Fiskå Mølle AS og Norgesfôr – en erklæring hvor de forplikter seg til bare å kjøpe sertifisert avskogingsfri soya. Erklæringen er en oppfølging og konkretisering av New York-erklæringen om avskogingsfrie verdikjeder, som en rekke norske selskaper skrev under på i september 2014.

I tillegg til selv å kjøpe bare avskogingsfrie varer, ønsker bransjen å bidra til å en bærekraftig utvikling for volumer som går utover det de selv kjøper. 

Hva betyr erklæringen og hva kan næringslivet gjøre for å bevare regnskogen? Se hva Daniel Nepstad, Earth Innovation Institute, og Bjarne Rask Thomsen, Denofa svarer.

Norge er ledende

- Norge har i mange tiår importert soya til bruk i kraftfôr, og har lenge vært ledende på å kjøpe bærekraftig produsert soya fra Brasil. At bransjen nå går enda lenger og ønsker å bidra til en omlegging av produksjonen, også utover de volumene man selv kjøper, er veldig positivt, sier adm. direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk.

 - Erklæringen viser at norsk matindustri tar ansvar og bidrar til å omstille dagens produksjon og dagens verdikjeder. En omstilling som er nødvendig hvis vi skal møte både den økende etterspørselen etter mat og energi, og samtidig bevare klimaet. Skal vi lykkes, må vi gjøre bærekraftig produksjon til den mest lønnsomme.

Brubakk mener det er næringslivet som, sammen med myndighetene, kan bidra til en slik omstilling.

Bjarne Rask Thompsen (i midten), adm. dir i Denofa, sammen med Dag Kjetil Øyna (t.v.) i NHO Mat og Drikke og Lars Lægreid fra Denofa, på seminar i regi av Regnskogsfondet, Klima- og miljødepartementet og NHO, om hvordan få en avskogingsfri verdikjede.  

Bjarne Rask Thompsen (i midten), adm. dir i Denofa, sammen med Dag Kjetil Øyna (t.v.) i NHO Mat og Drikke og Lars Lægreid fra Denofa, på seminar i regi av Regnskogsfondet, Klima- og miljødepartementet og NHO, om hvordan få en avskogingsfri verdikjede.  

Fiskefôrbransjen støtter erklæringen

Også den norske fiskefôrbransjen støtter FNs arbeid mot avskoging og New York-erklæringen om dette. Fiskefôrselskapene støtter fullt ut prinsippene og innholdet i denne erklæringen. Soyaprodukter som importeres og brukes i fiskefôr er allerede i dag miljømessig sertifisert etter standarder utarbeidet av RTRS eller ProTerra.

 Fiskefôrprodusentene har lenge vært opptatt av at soyaproteiner som benyttes i fiskefôr, skal være bærekraftig og blant annet ikke stamme fra soya som er dyrket på areal etter hogst av regnskog. Sjømat Norge har derfor gjennom den europeiske fôrindustriforeningen (FEFAC) arbeidet internasjonalt for at det skal stilles nødvendige miljømessige krav til dyrking av soya fra flest mulig av kjøperne, og at kjøperne må dokumentere at kravene blir oppfylt. Det er foreløpig uklart om den norske erklæringen fra kraftfôrbransjen i alle detaljer samsvarer med den internasjonale samordningen som fiskefôrprodusentene jobber med, men det antas at man innen kort tid kan underskrive uten store endringer av erklæringen slik den nå foreligger.

Erklæringen finner du her