Hva betyr soya for norsk havbruk?

Norske fôrselskaper er verdensledende på utvikling av et godt og næringsrikt fôr som sørger for å gi fisken riktige næringsstoffer og mineraler, og som bidrar til god fiskehelse og et godt sluttprodukt.

Norske fôrselskaper er verdensledende på utvikling av fôr som bidrar til god fiskehelse. Sjømatnæringen støtter arbeidet mot avskoging. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen/ NHO. 

Publisert 09.10.15

Soya

Norsk sjømatnæring støtter arbeidet mot avskoging. De norske fôrprodusentene som blant annet importerer betydelige mengder planteråvarer til fiskefôr, undertegnet i 2014 New York-erklæringen mot avskoging. Dette er relevant siden laksefôr i dag inneholder omlag 70% vegetabilske råvarer og 30% marine råvarer (fiskemel og fiskeolje).

Soyaprotein utgjør en vesentlig del av de vegetabilske fôrråvarene (omlag 25%). Økt bruk av vegetabilske råvarer har bidratt til at man i dag er mindre avhengig av fiskeråstoff til fôret, og dermed ikke øker presset på ville fiskebestander selv om havbruksproduksjonen har økt betydelig.

Verdens konsum av sjømat er doblet

Norske fôrselskaper er verdensledende på utvikling av et godt og næringsrikt fôr som sørger for å gi fisken riktige næringsstoffer og mineraler, og som bidrar til god fiskehelse og et godt sluttprodukt.

Siden 1970 er verdens konsum av sjømat blitt doblet. Det hadde ikke vært mulig uten utviklingen i havbruk i Norge og andre deler av verden. Økt sjømatproduksjon er en viktig del av svaret på den globale matvareutfordringen. Norge forvalter noen av verdens rikeste fiskeri- og havbruksressurser og kan styrke tilførselen betydelig. Tilgang til gode fôrråvarer er derfor viktig.

Positive effekter av havbruk

Norge er alt i dag verdensledende og den største produsenten av atlantisk laks gjennom havbruk. Slik bidrar vi alt i dag til en viktig tilførsel av sjømat og gode proteiner til millioner av mennesker, samtidig som det skaper svært viktig sysselsetting, verdiskaping og utvikling av kompetanse og teknologi i verdensklasse.

Fisk fra fangst og havbruk er blant de mest klimavennlige proteinkildene man kan sette på bordet, selv når man regner med transport ut i markedene.

Derfor er soya viktig for norsk jordbrukLes mer om hvorfor vi bruker soya
Se flere artikler om soya