Hva betyr soya for norsk jordbruk?

Norsk jordbruksbasert matindustri er i dag i stor grad basert på og avhengig av norske råvarer. Ved å benytte soya som proteinkilde i kraftfôret til husdyr, sikrer vi samtidig størst mulig avsetning av norsk korn i kraftfôret.

For å dekke husdyrenes næringsbehov og sikre konkurransekraften i verdikjeden er det nødvendig å tilsette protein i kraftfôret.

Publisert 09.10.15

Soya

Norsk jordbruksbasert matindustri er i dag i stor grad basert på og avhengig av norske råvarer. Matindustrien stiller seg bak regjeringens og Stortingets ambisjoner om å øke norsk matproduksjon. Skal man lykkes med det, må man både bruke arealer over hele landet og legge til rette for et moderne og sterkt landbruk.

For at matindustrien skal være konkurransedyktig må den ha:

  • Tilgang til et tilstrekkelig volum norske råvarer
  • Tilgang på råvarer av riktig kvalitet
  • Tilgang på råvarer til en konkurransedyktig pris

Mange verdikjeder i norsk mat- og drikkeindustri benytter seg av og er avhengig av råvare-import. Dette er råvarer som har egenskaper og kvaliteter som ikke er naturlig å produsere i Norge, eller der den norske produksjonen er for liten.

For å dekke husdyrenes næringsbehov og sikre konkurransekraften i verdikjeden er det nødvendig å tilsette protein i kraftfôret. Ved å benytte soya som proteinkilde i kraftfôret til husdyr, sikrer vi samtidig størst mulig avsetning av norsk korn i kraftfôret.

Mest norske fôrråvarer

Korn og kornproduksjon er en sentral del av norsk jordbruk og jordbrukspolitikk, og import av fôrråvarer skal være et supplement for å sikre fullgod dekning av behovet for dyrefôr til norsk husdyrproduksjon.

Matindustrien mener at vi må stille strenge krav til alle importerte varer. Soya brukt i norsk fôr skal være produsert og sertifisert i samsvar med internasjonale bærekraft-standarder som stiller krav til både miljø, sosiale og økonomiske forhold.

For å redusere avhengigheten av eksterne forressurser støtter matindustrien forskning på utvikling av nye forråvarer fra norsk natur.

Les mer om hvorfor vi bruker soyaDette betyr soya betyr for norsk havbruk Se flere artikler om soya
 Et bærekraftig landbruk