Derfor bruker vi soya

Soyabønner er en råvare med høy andel protein. Soyamel, som lages av soyabønner, er den viktigste proteinkilden i fôr i Norge og globalt.

Høyt proteininnhold i fôret er viktig for å sikre produksjonsvolum og konkurransekraften til norsk matproduksjon.

Publisert 09.10.15

Soya

Soyabønner er en råvare med høy andel protein. Proteiner er viktig for at mennesker og dyr skal vokse og leve. Hovedårsaken til økningen i soyaproduksjon er økt forbruk av kjøtt og fisk, som følge av befolkningsvekst og velferdsutvikling.

Hvorfor bruker vi soya i fôr?

Høyt proteininnhold i fôret er viktig for å sikre produksjonsvolum og konkurransekraften til norsk matproduksjon. I 2014 brukte vi 646 000 tonn soyamel i husdyr- og fiskefôr i Norge. Dette tilsvarer 1,1 mill. tonn soyabønner, som utgjør 0,35 % av verdens totale produksjon.

Soyamel, som lages av soyabønner, er den viktigste proteinkilden i fôr i Norge og globalt. Norge har importert soya til fôr i mange tiår. Årsaken er at vi hverken har klima eller nok areal til å dyrke dette selv. De siste 10 årene har soyamel-andelen i husdyrkraftfor ligget rundt 10 prosent. I fiskefôr er andelen omlag 25 prosent. Veksten i havbruksnæringen har medført økt import av soya.

I fiskeför brukers det stort sett importerte råvarer. I husdyrfôr er mesteparten norskprodusert råvarer.

Hvorfor importer vi soya?

Bare 3 prosent av norske arealer er dyrket jord og mer enn 80 prosent av dette arealet brukes til dyrking av for til husdyr, først og fremst grovfor (gras og beite) og forkorn. Bare om lag 10 prosent av det dyrkede arealet er egnet til å dyrke matkorn; på resten av arealet dyrkes blant annet poteter, grønnsaker og frukt. Forskning kan etter hvert bidra til å utvikle nye fôrråvarer dyrket i Norge.

Kraftfôr brukes som tilleggsfôr til storfe og sau og som eneste for til svin og fjørfe. Karbohydratene og energien i kraftforet kommer i hovedsak fra norsk bygg, havre og fôrhvete, mens proteinene i kraftfôret kommer fra soya, raps, erter, fiskemel, maisgluten og fiske- og kjøttbenmel. Ved å benytte soya som proteinkilde i kraftfôret til husdyr, sikrer vi samtidig størst mulig avsetning av norsk korn i kraftfôret.

54 % av råvarene i kraftfôret til norsk husdyrproduksjon ble dekket av importerte forråvarer i 2014. Uten tilgangen til importerte forråvarer, ville husdyrpdouksjonen bli dramatisk redusert både i omfang og kvalitet.

Restriksjoner på bruk av kjøttben- og fiskemel i kraftfôret i kjølvannet av kugalskapssaken i EU, resulterte i at norskandelen av protein falt kraftig. Dette har bidratt til økt import av soya. Soya har protein- og fôregenskaper som passer ypperlig sammen med det norske fôrkornet. 


Les mer om hvorfor soya er viktig for havbruketLes mer om hvorfor soya er viktig jordbruket  Les flere artikler om soya