Ødeleggende soyaproduksjon?

Kritikk mot soya-produksjonen og industriens svar.

Regnskog sett ovenfra

Siden 2004 har avskogingen av regnskog i Brasil blitt redusert med 80%.

Publisert 09.10.15

Soya

Økt etterspørsel etter protein og vegetabilsk fett har vært medvirkende årsaker til at produksjonen av soya har økt de siste tre tiår. Særlig har det vært en stor økning av produksjonen i Sør-Amerika.

Produksjon av råvarer har til alle tider medført avskoging. Hogst av regnskog har skjedd til fordel for beitemark, jordbruk, gruvedrift veier og tømmerdrift. Produksjon av soya er dermed en av aktivitetene som har bidratt til avskoging.

Grep for å bevare regnskogen ble tatt

Dyrking av soyabønner kan ha ført til miljøskade gjennom ukontrollert bruk av plantevernmidler, og ha vært dårlige arbeidsforhold på en del plantasjer. NGOere har også kritisert bedrifter for manglende transparens og innsyn i aktiviteten de har hatt i de aktuelle områdene.

I 2004 etablerte Sveits Coop og WWF Sveits, Baselkriteriene. Disse danner grunnlaget for de mest anerkjente sertifiseringsordningen for bærekraftig soya. I I 2006 tok Brasilianske myndigheter, NGOere og industri grep og laget avtalen Soy moratorium. Sammen skulle man bevare regnskogen, samtidig som man skulle ivareta de økonomiske interessere til produsenter.

Utvikling i Brasil
Siden 2004 har avskogingen i Brasil blitt redusert med 80%. I regionen Mato Grosso i Brasil, hvor norsk import stort sett kommer fra, er avskoging redusert med 82%. Den største trusselen mot regnskogen er uansvarlige aktører. 80 % av avskogingen er i dag illegal.

I dag står produksjon av soyabønner for 1% av avskogingen.

Brasil er den viktigste eksportøren av ikke-genmodifiserte soyabønner (GMO-fri). All soya som importeres til Norge er GMO-fri). Vi importerer derfor soya i hovedsak fra Brasil. Resten importeres fra Canada og Øst Europa.

Soya fra Brasil importert til Norge kommer fra områder som ikke er avskoget etter 2004.

Les mer om sertifisering av soyaLes flere artikler om soya